1.     advisory.biz
api.biz
autorenew.biz
billing.biz
bizdomain.biz
bizinfo.biz
bizlogin.biz
bizlock.biz
bizname.biz
bizness.biz
biznotification.biz
bizregistrar.biz
bizregistrars.biz
bizwebaddress.biz
bulkrenew.biz
business.biz
callcenter.biz
cctld.biz
claims.biz
customercare.biz
customersupport.biz
digitalcertificates.biz
directory.biz
dns.biz
domain.biz
domainname.biz
domainnames.biz
domains.biz
dotbizpromotions.biz
dotbiz.biz
dotbizaccounting.biz
dotbizbilling.biz
dotbizcallcenter.biz
dotbizcards.biz
dotbizcustomercare.biz
dotbizcustomersupport.biz
dotbizhelp.biz
dotbizhelpdesk.biz
dotbizinfo.biz
dotbizmail.biz
dotbizorder.biz
dotbizregistrar.biz
dotbizregistrarsupport.biz
dotbizsecurity.biz
zsite.biz
dotbiztechnicalsupport.biz
dotbiztroubledesk.biz
dotbizwebmaster.biz
ebiz.biz
ebizness.biz
findyour.biz
ftp.biz
getyour.biz
gopher.biz
gtld.biz
helpdesk.biz
hostmaster.biz
identify.biz
imap.biz
ldap.biz
multilingual.biz
mybiz.biz
network.biz
nntp.biz
ntp.biz
order.biz
pop.biz
popbiz.biz
questions.biz
questionsdotbiz.biz
register.biz
registry.biz
registeryour.biz
registeryourbiz.biz
registrant.biz
registrar.biz
registrarreports.biz
registrars.biz
registrarsupport.biz
registrylock.biz
renew.biz
renewnames.biz
root.biz
rootserver.biz
securedomain.biz
securename.biz
security.biz
servicemark.biz
services.biz
smtp.biz
snmp.biz
technicalsupport.biz
telnet.biz
thebizdomain.biz
thebizregistry.biz
theregistry.biz
troubledesk.biz
usergroup.biz
webmaster.biz
whatbiz.biz
whoisbiz.biz
xrp.biz
yourbiz.biz
zone.biz
zonefile.biz
melbourneit.biz
neulevel.biz
neu-level.biz
neulevelinc.biz
neulevelbiz.biz
neulevelllc.biz
neulevelregistrar.biz
neulevelregistrars.biz
neulevelregistry.biz
neulevel-inc.biz
neulevel-llc.biz
neulevel-biz.biz
neustar.biz
newlevel.biz
new-level.biz

2.     The following strings have been reserved by ICANN:

aso.biz
dnso.biz
icann.biz
internic.biz
pso.biz
afrinic.biz
apnic.biz
arin.biz
example.biz
gtld-servers.biz
iad.biz
iana.biz
iana-servers.biz
iesg.biz
ietf.biz
irtf.biz
istf.biz
lacnic.biz
latnic.biz
rfc-editor.biz
ripe.biz
root-servers.biz
aero.biz
arpa.biz
biz.biz
com.biz
coop.biz
edu.biz
gov.biz
info.biz
int.biz
mil.biz
museum.biz
name.biz
net.biz
org.biz
pro.biz
nic.biz
whois.biz
www.biz

3.     All single character domains (eg. a.biz, 1.biz) are reserved.

4.     All two character domains (eg. us.biz, 22.biz) are reserved.

5.     All domains with hyphens in the 3rd and 4th positions (eg. bq--2jkj34.biz) are reserved.